Polityka prywatnosci

 

PIASECZYŃSKO GRÓJECKIE TOWARZYSTWO KOLEI WĄSKOTOROWEJ

 

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Piaseczyńsko- Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej, NIP 123-07-96-859, REGON  013107920, KRS  0000184512, z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Sienkiewicza 14.

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych przez Piaseczyńsko - Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej jest świadczenie na najwyższym poziomie usług przewozowych oraz prowadzenie marketingu bezpośredniego (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów społecznościowych, etc.) w celach: informacyjnych, marketingowych, przedstawiania ofert handlowych, a także prowadzenie działań promocyjnych.

Podstawą prawną Polityki Prywatności jest w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne do realizacji usług przewozu. Twoje dane udostępniamy wyłącznie podmiotom zewnętrznym współuczestniczącym z nami w ramach świadczonych usług: banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy obsługujące płatności internetowe.

Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością ich realizacji.

Informujemy, że Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług.

Masz także prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Od dnia 25 maja 2018 r. masz ponadto prawo do:

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- przenoszenia danych,

- "bycia zapomnianym”.

W sprawach dotyczących ochrony swoich danych  możesz się kontaktować mailowo: biuro@kolejka-piaseczno.pl